MISJA

Naszym głównym celem jest udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w różnego rodzaju wypadkach. Powstaliśmy po to, aby  było im  łatwiej „walczyć o swoje”, kiedy zakłady ubezpieczeniowe i inne podmioty odpowiedzialne za szkodę utrudniają dochodzenie należnego odszkodowania poprzez:

  • odmowę zaspokojenia roszczeń
  • zaniżenie odszkodowania
  • opieszałość w wydawaniu stanowiska
  • stawianie barier administracyjnych
  • brak dostępu do informacji ( np. centralizacja firm ubezpieczeniowych).

Nasi konsultanci zawsze  są  do  dyspozycji,  udzielając   merytorycznej   pomocy  związanej  z   ustaleniem zakresu i wysokości roszczeń  w  stosunku  do ubezpieczyciela i innych podmiotów odpowiedzialnych za szkodę.

Nasza firma nie pozyskuje klientów w sposób niezgodny z prawem czy też etyką zawodową i bez wiedzy klienta nie zawiera żadnych ugód z zakładami ubezpieczeniowymi.

Naszą misją jest oferowanie najwyższej jakości usług i kierowanie się wyłącznym dobrem klienta.