ODSZKODOWANIA

Wypadek komunikacyjny

Pamiętaj, że masz prawo do ubiegana się o odszkodowanie, gdy:

 • byłeś kierowcą lub pasażerem oraz doznałeś uszczerbku na zdrowiu nie z Twojej  winy
 • byłeś pasażerem w samochodzie sprawcy oraz doznałeś obrażeń ciała, nawet jeżeli sprawca jest Twoim małżonkiem, krewnym bądź znajomym         (z wyjątkiem tzw. przewozu z grzeczności)
 • byłeś pasażerem transportu komunikacji miejskiej (np. autobus, bus, pociąg,)
 • byłeś pieszym lub rowerzystą oraz doznałeś obrażeń ciała z winy drugiego kierowcy

Pomagamy wszystkim uczestnikom wypadków komunikacyjnych powstałych zarówno w Polsce jak i za granicą:

 • osobom bezpośrednio poszkodowanym w wypadkach
 • osobom, które utraciły w wypadkach najbliższych członków rodziny

Pomagamy:

 • także przed zakończeniem postępowania karnego
 • nawet wówczas, gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku.

W przypadku, gdy sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia,  nie miał ważnego OC lub nie ustalono jego tożsamości również masz prawo dochodzić swoich praw. Wypłaty odszkodowania dokonuje wówczas Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Wypadek w rolnictwie

Jeśli doznałeś szkody na osobie lub mieniu, która powstała wskutek zawinionego zachowania rolnika lub jego domowników czy pracownikówmasz prawo do uzyskania odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu lub szkodę w mieniu.

Ponadto możesz liczyć na zwrot poniesionych z tego tytułu:

 • kosztów leczenia szpitalnego i poza szpitalnego
 • kosztów zabiegów rehabilitacyjnych i zakupu sprzętu  rehabilitacyjnego
 • kosztów zakupu leków
 • kosztów opieki osób trzecich
 • kosztów przejazdów związanych z leczeniem, odwiedzin osób bliskich  w szpitalu

Przysługuje Ci również:

 • zwrot utraconego dochodu
 • renta z tytułu utraconych dochodów lub zwiększonych potrzeb

W przypadku doznania szkody na osobie powstałej na skutek niewłaściwego postępowania rolnika możesz liczyć na odszkodowanie  nawet wówczas, gdy jesteś domownikiem lub pracownikiem rolnika.

 

Inne rodzaje wypadków

Jeśli do wypadku doszło w wyniku zawinionego działania lub zaniechania osoby bądź podmiotu zobowiązanego (np. upadek na śliskiej, uszkodzonej  nawierzchni chodnika, schodów, drogi, upadek w sklepie, przychodni i innych miejscach użyteczności publicznej, pogryzienie  przez psa),  możesz także starać się o należne odszkodowanie.

Jeśli uszkodzeniu, utracie lub zniszczeniu uległ Twój pojazd, spaleniu, zalaniu lub kradzieży uległo Twoje mienie (w mieszkaniu, domu firmie)                     i posiadasz zawartą umowę dobrowolnego ubezpieczenia, zgodnie z zakresem ubezpieczenia przysługuje Ci wyrównanie powstałej szkody.

Zgłoś się do nas, a my  bezpłatnie zapoznamy się ze sprawą, ocenimy Twoje szanse na przyznanie zadośćuczynienia i odszkodowania, kompleksowo     i profesjonalnie  poprowadzimy Twoją sprawę  z ubezpieczycielem