TYLKO 15% PROWIZJI

Pobieramy wynagrodzenie prowizyjne, które jest negocjowane indywidualnie i waha się od 10-15% uzyskanego odszkodowania.
Ustalona procentowo prowizja jest jedynym kosztem prowadzenia zlecenia. W umowach podpisywanych z nami nie ma żadnych innych “ukrytych” kosztów np.VAT-u, stawki  godzinowej.

Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych.